Citat

   Coaching i Stockholm 

När behövs coaching?

Du är välkommen till mig när du behöver en personlig coach som är intresserad, närvarande och empatisk. 

Jag erbjuder coaching för personlig utveckling och målfokusering. Det kan handla om hälsa, fysisk aktivitet, positiva förändringar på det privata planet eller stöd att nå karriärrelaterade mål.

Livscoaching

Hälso- och livsstilscoaching

Karriärcoaching

Mitt mål är att ge dig nya infallsvinklar och möjligheter att hitta din inre styrka i en förändring.

Coachingen innebär att du och jag samarbetar för att du ska börja tänka i nya banor. Jag är din samtalspartner som ställer effektiva frågor som för dig framåt

i den riktning du valt.

Coaching sker under en begränsad tid, vanligtvis träffas vi 5-10 gånger.

I coachingen integreras motiverande samtal (MI) som är en förändrings-inriktad och evidensbaserad samtalsmetodik för att väcka din inre motivation till livsstilsförändringar.

För vem är coaching bra?

Coaching är ett kraftfullt verktyg när du står inför vägval och vill utveckla dig själv. När du känner behov av ny energi och vill frigöra dig från det som begränsar.

Coaching fungerar bra för vem som helst som vill ta ansvar för sitt liv, sina möjligheter och sina relationer. Och för dig som vill

• hitta dina drivkrafter

• utveckla din vilja

• ta ansvar för din hälsa

• hantera utmaningar

• formulera syfte och mål i livet

Prova coaching när du vill gå från nuläge till framtida önskat läge!

Vilket arbetssätt och vilken form av coaching används?

Coaching som grundar sig på psykosyntes medvetandegör det som sker när du vill ha förändring i ditt liv eller hamnat i kris på grund av en förändring som inte

är självvald.

Som samtalscoach i psykosyntes använder jag mig av kognitiv psykosyntes på

ett fördjupat sätt vid coachingen. I mitt arbete följer jag de 11 coachkompe-tenserna.

• Etik och professionalitet

• Coachingöverenskommelse

• Förtroende och närhet

• Coachingnärvaro

• Aktivt lyssnande

• Kraftfulla frågor

• Direkt kommunikation

• Skapa medvetenhet

• Utforma handlingar

• Planera och sätta mål

• Framsteg och ansvarstagande

Vårt samarbete och vår dialog är grunden i coachningen, men arbetssättet varierar – vi kan använda guidade meditationer, fritt tecknande, gestalttekniker, symboler m.m. Coachningen anpassas naturligtvis efter dina behov, vad du vill och känner dig bekväm med.

Kvalitétssäkring

Jag är dipl. samtalscoach - HumaNovas coachdiplom har erhållit European Quality Award (EQA) från European Mentoring and Coaching Council (EMCC).

Jag har grundläggande utbildning i Motiverande samtal (MI), vilket krävs för att få använda metoden.

Jag vidareutbildar mig fortlöpande och genomgår regelbunden handledning för att kvalitetssäkra min kompetens och för din trygghet som enskild klient eller deltagare i gruppcoaching.

Som utbildad och diplomerad samtalscoach vid HumaNovaoch medlem i Psykosyntesförbundethar jag förbundit mig att följa deras etiska regler.

”Det är inte för att något är svårt

 som vi inte försöker.

Utan det är för att vi inte försöker

som det är svårt.”

Seneca

”Jag lyckades genomföra mina föresatser att motionera regelbundet – toppen! Jag har också fått en insikt att även till synes små förändringar kan ge upphov till mer omvälvande förändringar. Jag känner mig över-tygad om att jag kommer att göra större förändringar som leder till ett bättre liv!”

Man, 45 år

Skype-sessioner

Nu tar jag även emot klienter i coaching via Skype!

Min Skype-adress: Kerstin.Bergenfjord

Jag tar emot privata klienter och avtals-/företagskunder samt elever under utbildning till coacher.

För mer information, frågor och tidsbokning

Kerstin Bergenfjord

073-219 62 94

kerstin@terapicoaching.se

Copyright ® 2003 Bergenfjord Utveckling & Hälsa