AKTUELLT 

Jag har förnyat min auktorisation

som samtalsterapeut - gäller perioden 16 november 2014 - 15 november 2015.    

       i Stockholm

Behöver du prata med någon?

 När det handlar om ...

stress och utmattning

nedstämdhet och depression

självkänsla och självförtroende

livsfrågor och vägval

relationer och separationer

kriser, sorg och förluster

arbetsrelaterade problem

sjukdom, funktionsnedsättning

diagnos och identitet

anhörigfrågor

existentiella frågor

Samtalsterapin ger dig vägledning för att bearbeta och förstå det som hänt och hjälper dig när det är svårt att komma vidare på egen hand.

Jag använder mig av psykosyntes, en modern psykologi som fokuserar på det friska i människan som grund och integrerar metoder hämtade från Mindfulnessbaserad KBT/ACT för att hjälpa dig på bästa sätt.

Coachingen syftar till personlig utveckling och målfokusering. Det kan handla om hälsa, fysisk aktivitet, positiva förändringar på det privata planet eller stöd att nå karriärrelaterade mål.

Handledningen stärker och utvecklar yrkesrollen för individer och grupper som i sin profession möter människor i svåra situationer; psykologer, socionomer, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, m.fl.

Chefshandledning hjälper upptagna chefer att strukturera, reflektera och bli mer effektiva i sitt

ledarskap.

I handledning för samtalsterapeuter utforskar vi vad som sker i ditt "kreativa rum" som terapeut och vad som sker i mötet mellan dig och din klient.

Välkommen till dina nya möjligheter!

Vi träffas på Mötesrum/CoachHuset, Luntmakargatan 52, Stockholm.

Kerstin Bergenfjord

Beteendevetare med psykoterapiutbildning (steg 1)

och vidareutbildad inom KBT/ACT

Aukt. samtalsterapeut & dipl. handledare i psykosyntes

Dipl. samtalscoach och organisationskonsult

        våren 2015

   Aktiviteter & erbjudanden

Jag erbjuder kontinuerligt

Samtalsterapi

Handledning

Stödjande, motiverande

och utvecklande samtal

Personlig vägledning 

Stresshantering

Livs- och hälsocoaching

Karriärcoaching

Kurser, utbildningar 

Föreläsningar/Workshops

Grupputvecklingsaktiviteter

Copyright ® 2003 Bergenfjord Utveckling & Hälsa