Samtalsterapi i Stockholm 

När behövs samtalsterapi?

Du är välkommen till mig när du behöver en professionell person att prata med som är intresserad, närvarande och empatisk.

  Citat

I engelskan kallas terapeuten för guide (vägledare) och det är precis vad det handlar om. Jag vägleder dig att hitta mening och riktning i livet. Ditt sökande kan omfatta barndomsupplevelser och utforskande av dig själv som vuxen. De bästa svaren kommer ur ditt eget inre - jag är din guide som ställer frågorna och följer dig på resan.

Det kan t ex handla om

kris och utveckling


livsfrågor och vägval


relationer och separationer


stress och utmattning


nedstämdhet och depression


självkänsla och självförtroende


sorg och förluster


sjukdom, funktionsnedsättning


diagnos och identitet


anhörigfrågor


existentiella frågor

Terapin ger dig vägledning för att bearbeta och förstå det som hänt och hjälper dig när det är svårt att komma vidare på egen hand.

För vem är samtalsterapi bra?

För vem som helst som vill ta ansvar för sitt liv. Och för dig som vill

se nya möjligheter


förbättra dina relationer


upptäcka din dolda kraft och styrka


investera i dig själv

Din längtan efter förändring och personlig utveckling är en lika viktig orsak att vilja gå i terapi som att bearbeta de svåra delarna i livet.

Vilken terapiform och vilka arbetssätt används?

Jag använder mig av psykosyntes,  en modern psykologi som fokuserar på det friska i människan som grund och integrerar metoder hämtade från Mindfulnessbaserad KBT/ACT för att hjälpa dig på bästa sätt.

Vårt arbete i terapirummet inkluderar både kropp, själ, tankar och känslor. Det terapeutiska samtalet är grunden i terapin men arbetssättet varierar - vi kan använda guidade meditationer, fritt tecknande, gestalt-tekniker och manualbaserade metoder.  

I terapin integreras motiverande samtal (MI) som är en förändringsinriktad och evidensbaserad samtalsmetodik för att väcka din inre motivation till förändringar.

Om du önskar kan jag även ge taktil beröring som komplement till samtalen och som stressreducering.

Terapin anpassas naturligtvis efter dina behov, vad du vill och har behov av.

Kvalitétssäkring

Jag vidareutbildar mig fortlöpande och står under regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut för att kvalitetssäkra min kompetens och för din trygghet som klient.

Som samtalsterapeut i psykosyntes med basutbildning i Integrativ psykoterapi (Steg 1) vid HumaNova och medlem i Psykosyntesförbundet har jag förbundit mig att följa deras etiska regler.

Jag innehar auktorisation som samtalsterapeut som är en kvalitétssäkring från Psykosyntesförbundet och innebär ökad kompetens och trygghet i klientarbetet.

Samarbeten

Jag tar emot klienter/patienter via avtal med Wallberghälsan AB och har då förmånen att samarbeta med bl.a. företagsläkaren.

"Själen kan inte tystas, och ibland är den som mest högljudd när vi blockerar flödet, när vi lever på sparlåga, när vi klamrar oss fast vid ytan. Om vi inte lyssnar till själens lockrop tar den sig ton på ett märkligt sätt. Om vi inte granskar det som finns under livets yta kommer själen och letar upp oss."

Elisabeth Lesser

"Jag upplever verkligen att du på ett varmt, empatiskt och omhändertagande sätt tagit emot och hjälpt mig. Och de frågor du ställt har varit intressanta och relevanta."

Kvinna, 36 år

"Samtalen med dig gav massor av insikter som varit väldigt värdefulla i "återuppbyggnaden" av tillvaron efter skilsmässan."

Kvinna, 45 år

"Jag har känt mig fullständigt bekvämt under samarbetet med dig. Det har gått åt så mycket energi tidigare till att trycka undan smärtsamma minnen och känslor. Jag tycker om den här terapiformen och det har hjälpt mig att arbeta med bilder."

Kvinna, 54 år

Skype-sessioner

Vi inleder vårt samarbete med fysiska möten. Om du sedan flyttar, jobbar på annan ort eller i annat land har jag möjlighet att fortsätta samarbetet via Skype.

Min Skype-adress: Kerstin.Bergenfjord

Jag tar emot privata kunder och avtals-/

företagskunder samt elever under utbildning till samtalsterapeuter.

För mer information, frågor och   tidsbokning

Kerstin Bergenfjord

073-219 62 94

kerstin@terapicoaching.se

Jag erbjuder samtalsterapi när tillvaron krånglar eller när du längtar efter förändring. Du söker kanske stöd i en livskris eller helt enkelt för att få modet att följa ditt hjärta. Samtalsterapin är en väg för dig att bli mer medveten om vem du är och vad du vill med ditt liv.

Copyright ® 2003 Bergenfjord Utveckling & Hälsa

Jag jobbar deltid som kurator vid Salems vårdcentral där jag har handledning av leg. psykoterapeut och regelbundna psykiatrimöten med psykiatriker, läkare och kuratorer.

Jag anlitas som utbildare av MindMentor AB på utbildningsmoment inom grundläggande psykoterapiutbildning.