Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1)

 

Delmoment på utbildningen genomfördes på uppdrag av MindMentor AB:

 

  • Affektfokuserad terapi (2014-09-04)
  • Forskning & nya rön; neurovetenskap, psykologi, terapi (2014-10-02)
  • KBT vid OCD tvångssyndrom (2014-11-27)

 
 

   Kompetensutveckling för anhöriga och professionella inom vård och omsorg våren 2015

 

 

För mer info, intresseanmälan, kurs- och föredragsbokning samt offert kontakta Kerstin, 073-219 62 94 (om inte annan person anges).

 

Samtalsgrupper för föräldrar - självhjälpsgrupper

Med och för föräldrar till barn, ungdomar och/eller vuxna barn

med epilepsi och/eller andra funktionsnedsättningar.

Arrangeras i samarbete med Epilepsiföreningen i Stockholm.

 

Verksamheten startade 2010 och gruppaktiviteterna genomfördes senast vt 2014.

 

 

Föräldrautbildning: Läkarens och anhörigs perspektiv

Temadag om epilepsi för föräldrar och andra nära anhöriga

Kursledare: Maria Dahlin, Karolinska Institutet och Kerstin Bergenfjord.

Arrangör: Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting.

För info kontakta Kristina Eklund, Forum Funktionshinder,

08-123 350 22.

Kursen genomförd senast 2013-11-04.

 

 

Utbildning för personliga assistenter

Föreläsning och diskussion kring anhörigperspektivet inkl. bemötandefrågor,

olika diagnoser och/elller funktionsnedsättningar.

 

Temadag om epilepsi

för nyanställda personliga assistenter. Utbildningen har genomförts vid ett par tillfällen och senast den 15 mars 2013 vid Frösunda LSS AB i Stockholm.

 

 

Kurser för anhörigassistenter

Utbildningsdag för personliga assistenter som är anhöriga till sina brukare
(barn, partner, syskon).

 

 

Bemötande av anhöriga, empatisk kommunikation och konflikthantering

Utbildning för coacher i dagliga verksamheter, boendestödjare, personliga assistenter

Utbildningen har genomförts vid ett flertal tillfällen och senast  den 13 mars 2013. 

Stockholms stad (Projekt Carpe) i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset och Epilepsiföreningen i Stockholm.

 

 

   Inspirationsföreläsningar för gymnasieungdomar och arbetssökande ht 2014

Lärare i skolan kan anlita mig som föreläsare via Transfer.

Senaste föreläsning hölls: 11 februari 2014, Rönninge gymnasium.

 

 

 


 

 

 

 

 

  Personlig utveckling 
      och ledarskap vt 2015

 

Kerstin har lång erfarenhet av kompetensanalyser och kompetens-utveckling inom högskolevärlden och håller idag olika kurser och föredrag inom personlig utveckling m.m.

 

Alla aktiviteter, kurser och föredrag anpassas efter ditt och ditt företags behov. Utvärdering och återkoppling samt viss dokumentation ingår.

_______________________________

 

För mer info, intresseanmälan, kurs- och föredragsbokning samt offert: Kerstin 073-219 62 94

 

_______________________________

 

Inre Ledarskap & Hälsosamma organisationer

Workshop på ALLT FÖR HÄLSAN

första veckan i november. Kerstin tillsammans med Karin Axzell Nymark.

Psykosyntesförbundet i samarbete med Stockholmsmässan.

7-8 november 2014

 

Empatisk kommunikation och konflikthantering

Grundläggande kunskaper i Empatisk kommunikation/Non Violent Communi-cation ("Giraffspråket") för konflikt-hantering, medling och utveckling av relationer.

 

 

Lär känna dig själv - utveckla ditt inre ledarskap!

Hur väl du känner dig själv och vad du tror är möjligt påverkar hela ditt liv.

Kurs för dig som är ny chef och vill stärka ditt sätt att fungera, i relation till dig själv och dina medarbetare.

 

 

Kurs i coachande förhållningssätt

Kurs-/coachingpaket för dig som vill lära dig ett coachande förhållningssätt i vardagen för att utveckla ditt sätt att kommunicera, uppmuntra och stödja vänner och anhöriga, utveckla dina relationer privat och professionellt.

 

 

Orka mer - lev lättare!

Workshop med frigörande andning och guidade meditationer. Har genomförts vid flera tillfällen i samarbete med frigörande andningspedagog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2003 Bergenfjord Utveckling & Hälsa